Medicīnas māsa

Sākums / Ārsti / Medicīnas māsa
Lilija Kiseļevska

Lilija Kiseļevska

Medicīnas māsa

Specializācija - pacientu veselības aprūpe pirms stacionāra un pacientu izmeklēšana ambulatorajā ārstniecības iestādē.

Vita Krasiļņikova

Specializācija - veselības aprūpe, ārstniecība. Pacientu aprūpe un izglītošana atbilstoši profesionālajai izglītībai. Neatliekamās palīdzības sniegšana. Vispusīga pacientu izmeklēšana, diagnosticēšana un novērošana, kā arī profilaktiskā darba veikšana, asistēšana ārstiem. Izmeklējumu veikšana - kvantitatīvā sensorā testēšana, autonomās nervu sistēmas testēšana, elektroencefalogramma , elektrokardiokgramma, Holtera EKG monitorēšana u.c.

Marta Spure

Specializācija - internās aprūpes māsa. Aprūpes nodrošināšana pacientiem ar dažādām slimībām. Pacientu sagatavošana izmeklējumiem, kā arī izmeklējumu veikšana: elektrokardiogramma, kvantitatīvā sensorā testēšana, autonomās nervu sistēmas testēšana, elektroencefalogrāfija, Holtera EKG novērošana, spirogrāfija u. c.