Asoc. prof. Jeļena Vrubļevska

Specializācija

Izglītība un pieredze

Ārstei Jeļenai Vrubļevskai ir medicīnas doktores grāds psihiatrijā. Viņai ir bagāta praktiskā pieredze, kas ir iegūta, piemēram, Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra Ambulatori konsultatīvajā nodaļā. Viņa piedalās arī jauno speciālistu sagatavošanā: ārste ir docētāja Rīgas Stradiņa universitātes Psihiatrijas un narkoloģijas katedrā. Regulāri piedalās dažādos starptautiskos kongresos Francijā, Austrijā, Vācijā, Dānijā, Spānijā un citur. Papildus tam speciāliste ir ieguvusi arī vairākas atzinības, piemēram, apliecinājumu par vienu no interesantākajām klīniskā gadījuma prezentācijām. Tas ir iegūts Vīnē, Austrijā (American Austrian Foundation. Cornell Salzburg seminar in Psychiatry). Speciālistes Jeļenas Vrubļevskas pētnieciskās darbības virziens ir depresijas izplatības un citu psihisku traucējumu izpēte Latvijas iedzīvotāju vidū un primārajā aprūpē. Viņa ir arī Eiropas Psihiatru asociācijas, Latvijas Psihiatru asociācijas un citu Latvijas, kā arī starptautisku ar psihiatriju saistītu organizāciju biedre.

Pakalpojumi

image

Psihiatra konslutācija

 

Publikācijas