Dr. Kristīna Buta

Specializācija

Izglītība un pieredze

RSU Medicīnas fakultāte, iegūts ārsta grāds, 2011.g.

RSU Tālākizglītības fakultāte, rezidentūra psihiatrijā, 2015.g.

Turpinu papildināt profesionālās prasmes un kompetences, apmeklējot konferences, kursus un apgūstot jaunāko nozares informāciju.

Profesionālā pieredze

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (RPNC)

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

A slimnīca “Gerontoloģijas centrs”

Pakalpojumi

Publikācijas