Dr. med. Maija Vikmane

Kardioloģe, aritmoloģe
Dr.-med.-Maija-Vikmane-Kardioloģe,-aritmoloģe-gk-neiroklinika

Izglītība un pieredze

Dr. med. Maija Vikmane Latvijas Medicīnas akadēmijā ir ieguvusi ārstes diplomu un medicīnas doktores zinātnisko grādu un specializāciju kardioloģijā un Neinvazīvā elektrofizioloģiskā diagnostika un ārstēšana kardioloģijā.

Praktisko pieredzi ārste ir ieguvusi Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā un Latvijas Kardioloģijas centrā, savukārt, šobrīd speciāliste sniedz konsultācijas arī GK Neiroklīnikā.

Publikācijas

 1. Aldis Strelnieks, Alberts Berzins, Mara Karakone , Irina Pupkevica, Kristine Jubele, Maija Vikmane, Sandis Sakne, Oskars Kalejs, Aivars Lejnieks.Comparison of effectiveness and safety of antiarrhytmic drugs class IC and III in patients after electrical cardioversion. Proceedings of Latvian Academy of Science, 2018. Proceeding of the Latvian Academy of Sciences. Section B, Vol. 73 (2019), No. 1 (718), pp. 34–3.
 2. Vikmane, M., Kalejs, O., Kamzola, G., Upite, D.,Ventina, M., Nesterovics, N., Lejnieks, A.. Assessment of cardiac resynchronisation therapy efficacy determining factors for patients with moderate and severe heart failure in the population of Latvia in a 12 and 24 month study. Proceeding of the Latvian Academy of Sciences. Section B, Vol. 72 (2018). No.6 (717), pp. 20-30.
 3. Sirds resinhronizācijas iekārtu implantācijas efektivitātes kritēriju izvērtējums pacientu ārstēšanā ar mērenu un smagu sirds mazspēju Latvijas populācijā. Vikmane M., Kalējs O., Kamzola G., Zabunova M., Pudulis J., Vanaģele D., Lejnieks A.. // RSU Zinātniskie raksti 2014. (157-171).
 4. Subjektīvu un objektīvu diagnostisko parametru korelācija pacientiem 12 mēnešus pēc sirds resinhronizācijas terapijas. Vikmane M., Kalējs O., Semjonova O., Lejnieks A., Kamzola G., Zabunova M.. // RSU Zinātniskie raksti. RSU 2013. (116-157).
 5. Klīniskās problēmas varfarīna lietošanā pacientiem ar ātriju mirgošanu. Maija Vikmane, Rūdolfs Roze, Juris Doncu, Kristīne Jubele, Aldis Strēlnieks, Oskars Kalējs, Aivars Lejnieks. Zinātniskie Raksti 2012.
 6. Perorālo antikoagulantu lietošanas riski un problēmas pacientiem ar ātriju mirgošanu. M. Vikmane, A. Strēlnieks, R. Roze, K. Jubele, M. Vītola, O. Kalējs, A. Lejnieks. RSU Zinātniskie raksti 2011. II sējums. Lpp. 82-96.
 7. Dažādu sirds kambaru elektrostimulācijas metožu salīdzinošā efektivitāte pacientiem ar sirds mazspēju un pastāvīgu ātriju fibrilāciju. Nesterovičs N., Kalējs O., Blumbergs M., Vikmane M., Kamzola G., Zabunova M., Strēlnieks A., Lejnieks. A.. // RSU Zinātniskie Raksti 1. Sējums. RSU 2010. (146-164).
 8. Pagarināta QT sindroma izraisītas kambaru aritmijas bērniem un to diagnostiskās problēmas K. Jubele, P. Šipačovs, M. Vikmane, O. Kalējs, A. Lejnieks. RSU Zinātniskie Raksti 2010. 1. sējums.
 9. Amiodarona farmakokinētisko īpašību un klīniski terapeitiskās efektivitātes kopsakarības. J. Doncu, M. Zeibārts, S. Purviņa, O. Kalējs, S. Sakne, M. Vikmane. RSU Zinātniskie Raksti 2010. 1. sējums.
 10. Effectiveness of Radiofrequency catheter Ablation on Atrioventricular Junction in Patients with permanent Atrial Fibrillation and Heart Failure: Results of Follow – up 72 months. Kalejs O, Nesterovics N, Blumbergs M, Ansabergs J, Sakne S, Stabulniece M, Vikmane M, Lejnieks A. //Collections of Scientific Papers, Riga Stradins University 2009. 5 – 17.
 11. The comparative effectiveness of different pacing methods for patients with heart failure and atrial fibrillation after radiofrequency catheter ablation. Kalejs O., Nesterovičs N., Vikmane M., Kamzola G., Blumbergs M., Stabulniece M., Jubele K., Sipacovs P., Erglis A. Journal of Cardiovascular Electrophysiology 2009 vol 20, suppl.1, p S47-48.
 12. The comparative effectiveness of different pacing methods for patients with heart failure and atrial fibrillation after radiofrequency catheter ablation. Kalejs O, Nesterovičs N, Kamzola G, Blumbergs M, Stabulniece M, Jubele K, Vikmane M, Ansabergs J, Erglis A. // Cardiology 2009. vol 113, S1 p 67-68.
 13. Effectiveness of radiofrequency catheter ablation on Atrioventricular Junction in Patients with Permanent Atrial Fibrillation: Results of follow-up 72 months. Kalejs O., Nesterovics N., Blumbergs M., Ansabergs J., Sakne S., Stabulniece M., Vikmane M., Lejnieks A. // RSU; SP, 2008: pp 5-16.