Marta Spure

Medicīnas māsa
Marta-Spure-Medicīnas-māsa-gk-neiroklinika

Izglītība

Papildus pamata izglītībai – medicīnas māsas diplomam – Marta Spure regulāri papildina zināšanas, apmeklējot kursus, seminārus, konferences un lasot aktuālo medicīnas literatūru.

Jau studiju laikā Marta Spure sāka strādāt par māsu palīdzi Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas Mugurkaula ķirurģijas centra operāciju zālē un vēlāk 1. nodaļā.
Pēc diploma saņemšanas, viņa ieguva darba pieredzi Siguldas slimnīcā, Nacionālo bruņoto spēku Medicīnas vadā, kā arī Valsts apdegumu centrā.

„Trīs nozīmīgi mūsu ikdienas darba stūrakmeņi ir komanda, komunikācija un uzticēšanās. Strādājot komandā un komunicējot, ir iespēja progresēt un nodrošināt pacientam iespējami labāko aprūpi. Savukārt pacienta uzticības iegūšana atvieglo visas komandas darbu un caur komunikāciju ļauj veicināt un nodrošināt aktīvu pacienta līdzdalību ārstēšanas un aprūpes procesā.”