Dr. Olga Zaiferte

Neiroloģe
Dr. Olga Zaiferte Neiroloģe

Izglītība un pieredze

Neiroloģe Olga Zaiferte ir apguvusi specialitāti, strādājot Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra „Gaiļezers” Neiroloģijas nodaļā un pabeidzot Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības fakultāti. Neiroloģe regulāri papildina zināšanas, apmeklējot konferences un kursus gan Latvijā, gan ārvalstīs. Olga Zaiferte padziļināti pievērsusies epilepsijas pētīšanai un 2012. gadā ar stenda referātu piedalījusies Eiropas Neirologu konferencē Čehijā.

„Ārstēšanas procesā ļoti liela nozīme ir pacienta spējai uzticēties ārstam. Pie tā ir jāstrādā gan pacientam, gan ārstam, radot spēcīgu uzticēšanās pamatu.”

Publikācijas

O. Zaiferte, D. Pastere, L. Obuhovica, E. Vītols. Drug-resistant epilepsy: clinical practice of medical therapy in Latvia, 2012.