Inga Sūna

Специализация

Образование и опыт работы

Ārsta grādu un neirologa pamatspecialitāti daktere ieguvusi studijās Rīgas Stradiņa universitātē. Neiroloģe strādā arī Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā “Gaiļezers”, papildus pasniedz praktiskās nodarbības neiroloģijā Latvijas universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes studentiem. Regulāri papildina zināšanas dažādās konferencēs, iesaistās zinātniski pētnieciskajā darbā; šobrīd turpina studijas Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības fakultātes profesionālās pilnveides kursos. Konsultācijas laikā, atbilstoši iegūtajiem anamnēzes datiem un objektīvās neiroloģiskās izmeklēšanas atradnei, tiek lemts par rekomendējamo izmeklējumu apjomu diagnozes precizēšanai un ārstniecības taktiku.

Услуги

Публикации

Sazinies ar mums

Datu pārzinis ir GK Neiroklīnika. Datu apstrāde notiek saskaņā ar Privātuma politiku