Specialitāte: Perifēro autonomās nervu sistēmas nervu testēšana